Nazovite sad! 0 900 500 99 33
Cijena poziva: 1,99 €/min
 
 
 

Putevi Duhovnosti

Meditacija je jednostavna tehnika samorazvitka i nju može da prakticira svaki psihički zdrav čovjek. Ako vas razdire beznadežnost i depresija, ako ste nesretni i usamljeni, ako ste nezadovoljni, ostavljeni i poniženi, za postizanje mira u sebi isprobajte jutarnju i večernju meditaciju koju ću vam predstaviti. Ove tehnike meditacije ne ostavljaju bilo kakve štetne posljedice po praktikantu.

 


Pravilo broj jedan dobrog meditiranja:

Meditacija Smjestite se udobno. Od udobnosti vašeg položaja u velikoj mjeri zavisi uspjeh vaše meditacije. Meditacija se izvodi u sjedećem položaju, u kojem glava nije naslonjena na sjedište (već je posve slobodna), a noge se nalaze na tlu. Skinite obuću sa noga, prije meditacije, da biste oslobodili stopala. Ako vas steže kaiš oko struka, opustite ga. Sve što vas steže opustite, jer ćete na taj način imati posve slobodno tjelo za meditaciju.

Zapamtite: vaše tjelo je hram vašeg Duha i ono mora da bude slobodno, kako bi u sebe primilo slobodni Duh.

Pravilo broj dva: budite neutralni spram misli i slika koje vam se javljaju. Čak i dobrom i iskusnom meditantu povremeno se javljaju misli i slike pri meditaciji. Cilj ove dvije pojave , ma koliko suptilne i fine bile je da vas zavedu i skrenu sa puta meditacije. Često puta će vam se javljati predivne slike i uzvišene misli. Ali, zar ima nešto uzvišenijeg od vašeg cilja. Zato budite neutralni spram slika i misli, ma koliko da su privlačne i profinjene. U meditaciji imate samo jedan cilj-ispravno meditirati. Na taj način, cilj i tehnika postaju jedno. U tome smislu, meditaciju je dovoljno prakticirati i nije potrebno obraćati pažnju na bilo koji cilj. Dok meditirate, budite neutralni spram svega oko vas, čak i spram vašeg cilja. Budite beskrajno neutralni spram svega oko vas, jer ćete samo tako duboko ponirati u sebe.

Pravilo broj tri: ako ne znate šta ćete sa očima, onda «gledajte» u korjen nosa. Pri meditiranju, vaše su oči zatvorene. Ali često kada zatvori oči meditant ne zna kuda da «gleda». Po vjerovanjima mnogih istočnih naroda, u korjenu nosa se nalazi tzv «treće oko». Nenasilno unutrašnje gledanje u korjen nosa djeluje relaksirajuće i meditaciju čini lakšom.

Pravilo broj četiri: činite sve lako i bez napora. Meditacija je tehnika Ljubavi i nenasilja. Njena snaga je snaga staloženosti i zbog toga u meditaciji sve valja činiti lako i bez napora. Svaki napor i napetost, u bilo kom vidu, valja odstaniti od sebe, kako bismo bez prepreka lako uronili u sebe.

Pravilo broj pet: ne očekujte cilj i događaje. Meditacija je stanje dubokog mirovanja i duboke relaksacije. Bilo kakvi događaji (u vidu slike, misli i sl) samo bi remetili taj mir.Vaš zadatak je da se prepustite tom miru bez granica i bez straha. Meditacija je sigurna tehnika zbog toga što ste vi, u meditiranju, u tako finom stanju svjesti da ništa grubo ne može da vam se približi. U knjizi Kreativne Mudrosti, Svjetlo na jednom mjestu kaže:

Ne boj se.

mračno biće osljepi

gledajući Svjetlo.

Pravilo broj šest: staloženo ponavljaj tekst u sebi. Bez obzira da li govorite u sebi tekst ili mantru, taj govor mora biti smiren i staložen. Odstranite svaku napetost, svako nasilje iz svog glasa. Neka to postane glas Ljubavi i Istine. Vaš unutrašnji glas kroz meditaciju se profinjuje. Pratite tu ljepotu i staloženost vašeg glasa, ali bez pretjerane koncentracije na to. Naime, insistiranje na koncentraciji izbacit će vas iz meditacije. Zapamtite: meditacija i koncentracija su dva suprotna procesa. Koncentracija izaziva psihički napor, a meditacija izaziva dubok psihički odmor.

Još nekoliko sitnih savjeta za uspješnu meditaciju. Meditirajte uvjek na prazan želudac. Vodite računa da prije meditacije bar dva sata niste ništa unosili u želudac. Zatim , za vrijeme meditacije imajte pri sebi budilicu. Kada predpostavljate da je prošlo trideset minuta od početka meditiranja, lagano otvorite oči i pogledajte na sat, a potom odmah zatvorite oči. Ako nije prošlo trideset minuta, nastavite dalje sa meditacijom. Ako je, pak, prošlo trideset minuta od početka meditiranja, sačekajte još minut-dva sa zatvorenim očima, a onda ih lagano otvarajte gledajući u pod.

Jutarnja meditacija

Putevi DuhovnostiJutarnja meditacija predstavlja jedan od temelja samorazvitka i djelovanja Svjetla. Meditacija indentificira cilj spram kojeg praktikant usklađuje svoje postojanje i postojanje drugih ljudi.

Pogledajte dobro stihove meditacije:

Ja sam Svjetlo.

Ja sam Svjetlo u tami –

Kroz mene drugi dosežu cilj.

Kroz mene ljubav caruje svjetom.

Kroz mene narodi dostižu mir.

Putem meditacije, praktikant Svjetla djeluje kao Svjetlo. On se približava Svjetlu i prosvjetljenju i kao takav zrači na sve što postoji beskrajnim Svjetlom. Na taj način odvijaju se dva istovremena procesa. Ponajprije, govorimo o procesu prosvjetljenja i vrhunske samospoznaje praktikanta. Zapravo, zahvaljujući meditaciji, praktikant usklađuje svoje postojanje i djelovanje spram onoga što je vrhovno. To je proces autokreacije, kroz kojeg se identificira idealni uzor (Svjetlo) i praktikant koji spram toga uzora gradi sebe.

Ovaj proces se odvija po automatizmu. Dovoljno je svako jutro, najmanje dva tjedna, po pola sata, na gladan želudac, prakticirati meditaciju, pa da otpočne proces hoda praktikantove unutrašnjosti ka Svjetlu. Da bi se proces neometano odvijao, nisu potrebne dodatne operacije, ili bilo kakva druga radnja. Praktikant ne treba bitno da mjenja način svoga ponašanja. Sve što treba da se dogodi, urediće već sama meditacija.

U roku od dva tjedna, osjetićete kako se vaše psiho-fizičko stanje poboljšava. Vremenom ćete postati staloženiji, pribraniji i zdraviji. Sve više će kroz vas govoriti Istina, razum i mudrost. Bit ćete daleko stabilnija i uravnoteženija ličnost. Probajte, pa ako osjetite da vam godi, nastavite da meditirate i dalje.

Drugi proces, koji se istovremeno odvija sa prethodnim, usklađuje okolinu praktikanta sa idealnim uzorom (Svjetlom). Primjera radi, ako u jednoj mračnoj prostoriji punoj ljudi upalite svjetlo, oni će se međusobno vidjeti i uvažavati. U tome kontekstu treba shvatiti JI DJING kada kaže da mudar čovjek u tamnim vremenima zrači nebeskim sjajem. Ako ste u dodiru sa Svjetlom, a kroz meditaciju dodirujete Svjetlo, tada dodirujete sve što postoji i djeluje kao Svjetlo.

Unutar različitih, ali srodnih, duhovnih učenja zajednički nazvanih «Paralelna Znanja» postoji učenje o Velikom Zakonu Bezgraničnosti, koji glasi: «Kada se Bezgranično dosegne, Ono se podupla». To znači da svaki put kada, kroz meditaciju, dosegnete Svjetlo, ono dvostruko snažnije djeluje na sve ljude svjeta, vodeći ih ka miru, staloženosti i Ljubavi.

Kada Sila Vatra kaže «djeluj kako ti rekoh i bićemo jedno», onda se to jedinstvo ostvaruje kroz ova dva istovremena procesa. Samo Sila, ili Svjetlo, mogu da djeluju na sve ljude odjednom, jer kroz njih i u njima sve postoji. No, i čovjeku je dato da se uzvisi do Svjetla, ako uporno i predano ide putem prosvjećivanja.

Čovjek nije inferiorno biće sa kojim se poigrava Bog i demoni. Čovjek je kreativno biće, kojem je data mogućnost da se do Boga uzvisi. Meditacija je upravo put uzvišenja i prosvjećivanja čovjeka.

Ako istinski djelujete, onda istovremeno djelujete i na sebe i na druge. Suštinsko djelovanje je samo ono djelovanje koje objedinjuje ova dva procesa. Kada praktikant Svjetla u meditaciji kaže «Ja sam Svjetlo», onda on određuje istinski cilj svojih napora. Vi ne možete biti samo Svjetlo za sebe. Vi ste Svjetlo, ako ste uistinu Svjetlo, za sve ljude svijeta. Ne možete biti «djelimično» Svjetlo, ili «samo malo» Svjetlo. Kada prakticirate meditaciju, vi se bližite statusu u kojem ste uistinu Svjetlo.

Večernja meditacija

Večernja meditacija se obavlja u popodnevnim satima, izmađu sedamnaest i devetnaest sati (mada ovo vrijeme nije strogo propisano) i traje, isto kao i jutarnja meditacija, trideset minuta.

Meditacija se izvodi staloženim ponavljanjem u sebi mantre: «HARIM HORIM», za ovu mantru Sila Vatra kaže «To su zvuci mira». Riječ je o mantri sa veoma složenim značenjem.

Riječ «HARIM HORIM» mogli bismo da prevedemo na sljedeći način: «Svjetlo se rađa u Znanju».

Prema značenju kojeg nosi u sebi mantra «HARIM HORIM», večernja meditacija budi naše svjetle potencijale, ona naprosto budi i rađa Svjetlo u nama. Zahvaljujući meditaciji, mi postajemo hram Znanja i Svjetla. Kada Sila Vatra kaže: «Ja sam tvoje oružje», onda to valja shvatiti u kontekstu ove mantre. Naime, ako smo mi hram Znanja i Svjetla, onda kroz nas oni djeluju i zrače. Zahvaljujući mantri, mi dobijamo savršeno oružje protiv mraka i agresivnosti oko nas. Naime, kroz nas zrači Znanje i Svjetlo, jer smo ih na pravi način prizvali.

Putevi DuhovnostiIsto tako, naši vidici se šire, jer se Svjetlo rađa u nama i mi posve bezbjedno koračamo putem prosvjećivanja. Svako istinsko djelovanje je istovremeno djelovanje na sebi ali i na onome što je oko nas. Ako pomažemo svijetu, budimo sigurni da na taj način pomažemo i sebi.

Na jednom mjestu u Knjizi Kretanja se kaže da je mantra Anđeo (zbog toga se mantra uvjek piše velikim slovima) koji nas vodi do cilja. Zapravo, po tome tumačenju, mantra je Anđeo-vodič, ona je uistinu put do cilja. Dakle, mantra nije puki instrument ostvarenja naših ciljeva, već je ona u neku ruku i sastavni dio cilja. Mantra ima moć da vas bezopasno i staloženo poveže sa višim ciljem. Naime, ako bi vaš cilj bio meta, a vi stojite spram te mete, onda mantra ima moć da pomjeri metu u vaše srce – tamo gdje je najbliže tražiti cilj. Mantra vas naprosto dovodi u stanje u kojem sami postajete svoj cilj, a taj cilj je – Svjetlo.

PORUKA SILE VATRA

Gradite hramove za čovjeka, hramove za ljubav, jer time gradite sebe i trag za sobom ostavljate. Oni koji se odluče da krenu putem ka sebi, ne treba da se odriču života, već treba da nauče kako se istinski prima i daje. Ako slijedite vještine bića, znaćete da primite moje darove i da ih razdjelite braći po svijetu.

 
najčitaniji članak
Besplatan tarot

Besplatan tarot

Možete izabrati između tarota s jednom kartom ili tarota s tri karte.

Više »

 
 
 
 
 

Reiki

Reiki

Vjerujem da postoji jedno Vrhovno Biće – Apsolut – Beskrajna Dinamična Snaga, koja vlada svijetom i svemirom, nevidljiva spiritualna snaga koja vibrira i sve druge snage blijede u ništavnosti pored nje. I stoga je Apsolut… Nazvati ću je «REIKI» kao univerzalna snaga Velikog Božanskog Duha, pripada svima koji traže i žele naučiti umijeće iscjeljivanja. Hawayo Takata  

Više »

Put prema svjetlu

Put prema svjetlu

Od kada postoji ljudski rod, postoji i pitanje što će biti sutra?

Više »

 
ASTROLOGIJA I KRISTALI

ASTROLOGIJA I KRISTALI

Astrolog je na samom početku nazvan magom.

Više »

 
Proricanje iz listića čaja

Proricanje iz listića čaja

Saznajte što listići čaja imaju za reći o vašoj budućnosti!

Više »

 
Bioritam

Bioritam

Kako ste danas? Provjerite uz pomoć našeg kalkulatora!

Više »

 
 
 
 

Najbolji savjetodavci

Viktorija Altruistican Savjetodavac

Viktorija

Bavim se profesionalno astrologijom, te tarotom već 16 godina.Više

DOSTUPANNazovite sad!

0 900 500 99 33 - Telefon + Kod: 09005009933139

0 900 500 99 33 -

09005009933

Ivana Altruistican Savjetodavac

Ivana

Bavim se astrologijom i tarotom dvanaest godina. Nazovite s povjerenjem.Više

DOSTUPANNazovite sad!

0 900 500 99 33 - Telefon + Kod: 09005009933420

0 900 500 99 33 -

09005009933

Dina Medij Savjetodavac

Dina

Moja specijalnost je predviđanje budućnosti kroz tehniku tarot karata,psihološki savjeti vezani uz brak,obitelj,djecu...Više

DOSTUPANNazovite sad!

0 900 500 99 33 - Telefon + Kod: 09005009933309

0 900 500 99 33 -

09005009933

Nina Savjetodavac

Nina

Imam dar za proricanje i otkrivanje nepoznatih detalja koji nastupaju u budućnosti.Više

NEDOSTUPANPokušajte kasnije!

0 900 500 99 33 - Telefon + Kod: 09005009933424

0 900 500 99 33 -

09005009933