Nazovite sad! 0 900 500 99 33
Cijena poziva: 1,99 €/min
 
 
 

Opći ugovorni uvjeti o usluzi telefonskog proricanja

1. Uslugu telefonskog proricanja (u daljnjem tekstu: Usluga) pruža Ezo TV Ltd. i njegovi djelatnici (u daljnjem tekstu: Isporučitelj i/ili Organizator), a u Republici Hrvatskoj emitira Nova TV d.d., Zagreb, Remetinečka cesta 139, OIB 59547672558, tel. 01 6008 300 i Doma TV d.d., Zagreb, Remetinečka cesta 139, OIB 75399377119, tel. 01 6008 300 Usluga se može koristiti isključivo pozivom na brojeve povišene tarife, koji su navedeni u televizijskoj emisiji. Adresa za kontakte sa Organizatorom je Telemedia Holding Kft. 1012 Budapest, Márvány u. 17., podaci za kontakt vezani uz Uslugu (reklamacije i prigovori) na telefonski broj 01 5499 440.

2. Uslugu mogu koristiti osobe stare 18 godina ili starije. Ista osoba može koristiti Uslugu i više puta. Pozivom na telefonske brojeve Usluge pristajete na odredbe ovih Uvjeta, i sklapate ugovor sa Organizatorom.

3. Način i cijena pozivanja za korištenje Usluge uz uključenje u studio

Pozivom broja 060 60 90 90 i 060 63 33 63, s fiksne telefonske linije i s mobitela;

Cijena po pozivu će biti:

- Za poziv s fiksnog telefona 6,99 HRK (PDV uključen),

- za poziv s mobilnog telefona 8,41 HRK (PDV uključen).

Pozivatelji koji žele Uslugu u program se uključuju metodom slučajnog odabira.

Pozivatelji imaju mogućnost Uslugu dobiti pozivom broja 060 60 90 90 i 060 63 33 63, gdje mogu razgovarati sa slobodnim djelatnikom Organizatora koji je prijavljen u sustav.

Cijena po minuti te Usluge je:

- Za poziv s fiksnog telefona 6,99 HRK (PDV uključen),

- za poziv s mobilnog telefona 8,41 HRK (PDV uključen).

Pozivi koji se ne uključuju u studio odnosno koji ne dobivaju Uslugu na bilo koji od dva naprijed opisana načina mogu biti podložni plaćanju prema uvjetima davatelja telekomunikacijske usluge i sukladno automatskoj obavijesti.

Cijena Usluge se iskazuje i naplaćuje na računu davatelja telekomunikacijske usluge - operatera pozivatelja. U slučaju neplaćanja ili kašnjenja s plaćanjem telefonskog računa, pozivatelj može biti isključen iz sudjelovanja u programu, odnosno može mu biti uskraćeno daljnje pružanje Usluga, uz ostala prava telekomunikacijskog operatera.

4. Tijekom pružanja Usluge, pozivatelj se obvezuje da pred javnosti, neće: (a) reklamirati nikakve proizvode i usluge, neće davati izjave, koje su (b) negativne i utječu loše na kvalitetu Usluge, na Organizatora ili na Nova TV d.d. i Doma TV d.d., (c) koje reklamiraju ili degradiraju neke političke poglede, poglede javnog života, udruženja ili osobe, (d) koje su uvredljive za vjeru drugih ljudi, (e) koje su izvan granica općeg morala i ukusa ili su protivne bilo kojem zakonu ili propisu. U slučaju kršenja navedenih obveza, Organizator ima pravo prekinuti vezu s pozivateljem.

Organizator ili Nova TV d.d. i Doma TV d.d. nisu odgovorni za i ne preuzimaju nikakvu odgovornost za izjave koje su djelatnici Organizatora dali pozivatelju prilikom pružanja Usluge. Dobivene informacije koriste se na vlastitu odgovornost.

5. Organizator i/ili Nova TV d.d. i Doma TV d.d. ima pravo u svakom trenutku obustaviti ili prekinuti pružanje određene Usluge.

6. Organizator i/ili Nova TV d.d. i Doma TV d.d. nisu odgovorni za kvarove na mreži, telefonskoj liniji ili komunikacijske smetnje bilo koje vrste.

7. Pozivanjem na ulazne telefonske brojeve Usluga pristajete na to da Vaše ime i komentari budu iskorišteni za buduće propagandne, marketinške i promotivne svrhe u bilo kojem mediju širom svijeta, bez obavijesti o tome i bez plaćanja bilo kakve naknade. Vaši osobni podaci čuvat će se i koristiti u skladu sa pozitivnim propisima, a mogu biti dostavljeni trećim osobama samo ukoliko za to postoji zakonska osnova ili ukoliko je to nužno radi naplate telefonskog računa. Pozivanjem na ulazne telefonske brojeve Usluga pristajete na ovakav način korištenja Vaših osobnih podataka.

8. Na ugovorni odnos nastao pozivanjem ulaznog telefonskog broja usluge primjenjuje se hrvatsko pravo.